КАфявАтА MЕчкА
в бълГАрия

Пазител на гората, емблема на българската дива природа, любим герой от народните приказки, най-голям бозайник в България, безценен животински вид – кафявата мечка е това и много повече.

Тя е широко разпространена по нашите земи от хилядолетия.
В народната памет е символ на огромна мощ и устойчивост, но и на майчина грижа. Смятало се е дори, че има силата да лекува.

В миналото мечките в България са били многобройни. В днешно време не се знае с точност колко от тях обитават територията ни, но експертните оценки сочат, че са между 350 и 400. Срещат се основно в Централна Стара планина, Западните и Централни Родопи, Рила, Пирин, Витоша. Отделни индивиди са наблюдавани в Западна Стара планина, Източните Родопи и на други места.


ЗАЩО МЕЧКИТЕ СА ВАЖНИ?

Кафявата мечка се отличава с огромна индивидуална територия, която може да варира от 50 кв. км. до 250 кв. км. според наличието на храна и места за укритие. Способна е да измине десетки километри на ден. Хранейки се с диви плодове, тя допринася за разнасянето на семената им, а с това и за богатството и генетичното разнообразие на растителните видове.

През пролетта, когато храната все още е оскъдна, кафявата мечка се храни и с умрели през зимата животни, като стомахът ѝ е достатъчно устойчив, за да смели всички патогени, съдържащи се в тях. По този начин тя спомага за ограничаването на разпространението на опасни болести, включително африканската чума по свинете.

Не на последно място, кафявата мечка е „чадърен“ вид. Това означава, че защитата ѝ косвено пази много други видове от същата екосистема. Най-просто казано - ако мечката е добре, другите видове в екосистемата също са добре.

ЗАПЛАХИ
ПРЕД МЕЧКИТЕ

ЗАПЛАХИ
ПРЕД МЕЧКИТЕ

За съжаление обаче мечките не са „добре“ – застрашени са от изчезване. Те са защитен вид и са вписани в Червената книга на България. Следователно убиването им е криминално престъпление. И все пак всяка година близо 100 мечки стават жертви на бракониерство.

Мечката е върховен хищник в нашите гори и като такъв няма естествени врагове. Популацията ѝ намалява заради човека, като сред причините за директно преследване са:

Саморазправа при конфликт (нападение над животни, унищожение на пчелини, овощни градини);
Желание за притежание на трофей;
Страх при поява на мечка в нов район;
Грешка при редовен лов;
Отрови или примки, поставени за други животни;
Търговия (в някои държави по света части от мечки се използват в жестоки практики в т.нар традиционна медицина с абсолютно недоказан ефект).

Освен директното преследване, огромна заплаха пред кафявите мечки е и загубата на местообитанията им. Оцеляването на тези животни силно зависи от това те да намерят своя подходящ дом – с достатъчно храна, сигурни убежища, удобни бърлоги за зимен сън. Какво нарушава целостта на мечешките ареали и ги превръща в негодни за обитаване?

Човешката дейност.

СТАНИ ЗАКРИЛНИК НА МЕЧКА

 

KAK
ПОМАГА WWF?

KAK
ПОМАГА WWF?

От 2020 г. WWF България започна да прилага програма за опазване на мечките и намаляване на конфликта им с хората.
Какво всъщност правим?

Създадохме Спасителния мечешки отряд, който помага на мечки в беда.
Съдействаме на хора в райони с популации на мечки да обезопасяват своите пчелини, овощни градини, обори.
Съветваме хората и как да управляват по-добре битовите си отпадъци, за да не привличат мечките.
Провеждаме разяснителни кампании за избягване на срещи с мечки.
Участваме в мониторинг на мечките в България.
Имаме активна роля в разработването на Плана за действие за опазване на мечките в България (2022-2023) - това е рамковият документ, който описва състоянието и заплахите за мечките и приоритетните действия за опазването им.
Ако няма гори, няма да има и мечки. Работим за това старите гори – предпочитан дом за мечките – да останат незасегнати от човешка дейност.
Проучваме влиянието на климатичните промени върху основни мечешки коридори и прилагаме мерки, които го смекчават.
Работим активно с институциите за по-ефективна борба с престъпленията срещу диви животни.
 

СПАСИТЕЛНИЯТ
МЕЧЕШКИ ОТРЯД
НА WWF

СПАСИТЕЛНИЯТ
МЕЧЕШКИ ОТРЯД
НА WWF

Особено се гордеем с дейността на нашия Спасителен мечешки отряд.
Експертите в него се борят с много предизвикателства, за да изпълняват мисията си, а именно – хора и мечки да живеят в хармония.

 
 
1.
Историята на Хуба, Вихър и Горан
2.
Завръщане у дома
3.
Превенция на конфликта човек - мечка

КАКВО ПРАВИ ОТРЯДЪТ?

Помагаме на мечки в беда.
Помагаме на хора да обезопасяват стопанствата си. През 2022 г. например поставихме 12 електропастира в отдалечени населени места в Западните Родопи и Централна Стара планина.
Реагираме на сигнали за наблюдавани или проблемни мечки. През 2022 г. се отзовахме на над 20 такива сигнала.
Работим с местни общности за предотвратяване на бракониерството.
Работим с институциите за намаляване на бракониерството.
 

НУЖДИ

НУЖДИ

За да продължи да върши успешно своята работа, Спасителният мечешки отряд се нуждае от специализирана техника, пособия, екипировка. Става дума за неща, които са неразделна част от работата на терен и спомагат да се опазят животът и здравето и на хората, и на мечките.

 

Електропастири

Електрически огради, състоящи се от няколко компонента – безвредни за животните, но с ключово значение за предпазване на стопанствата на хората в планинските райони и за намаляване на конфликта човек-хищник

GPS НАШИЙНИЦИ

GPS нашийници – за да се следи състоянието и придвижването на определени мечки

ПРОГОНВАЩИ СРЕДСТВА

Други щадящи прогонващи средства - звукови устройства, устройства, пръскащи вода, и други нововъведения в световната практика

Фотокапани и екшън камери

Помагат да локализираме мечките и да следим за тяхното поведение, реакции, обитавани места, а при правилно планиране и да проучваме техния брой в съответните региони

Специални контейнери

Специални обезопасени контейнери за отпадъци – неправилното изхвърляне на хранителни отпадъци близо до хижите и населените места често привлича мечките, затова са необходими контейнери, които по щадящ начин отблъскват мечките

медицински консумативи

Спринцовки, упойки, превързочни материали ръкавици

Екипировка

Екипировка, оборудване и пътни разходи за работа на терен

спрейове

Спрейове за самозащита при среща с мечка

разходи за рехабилитация

Разходи, свързани с рехабилитация и транспорт на мечки при нужда

ПОДКРЕПИ ОТРЯДА

ТВОЯТА РОЛЯ

Сигурни сме, че ти също като нас не искаш мечките да останат само картинки в енциклопедии с изчезнали животни. Включи се в каузата за тяхното опазване, като подкрепиш Спасителния мечешки отряд на WWF.
Направи дарение, което ще отиде за някоя от изброените по-горе нужди. Така ще допринесеш отрядът да продължи да изпълнява своята мисия.

Стани закрилник на мечка в три лесни и бързи стъпки:

Избери вид и сума на дарението

Въведи име и имейл за твоя сертификат за дарение

Избери удобен начин на плащане

ПОДАРЪК ЗА ТЕБ

За да покажем колко сме признателни за подкрепата, сме ти приготвили подарък. Когато общата сума на дарението ти (платена наведнъж или на месечни вноски) достигне 70 лева, ще получиш нашето страхотно плюшено мече.

Благодарим ти от сърце!
СТАНИ ЗАКРИЛНИК НА МЕЧКА
 

ПОСЛЕДВАЙ НИ

 

ЗА БИЗНЕСА

Вашата компания също може да стане закрилник на мечките! Нека заедно направим така, че и мечки, и хора да живеят добре – без страх, щастливи в отглеждането на следващото поколение. Нека изградим свят, който хората обитават в хармония с природата.

За да научите повече за нашите специални пакети за партньори и за това как вашият бизнес може да помогне за опазването на кафявата мечка в България, свържете се с
Марина Михайлова
Ръководител „Корпоративни партньорства“ в WWF България
mmihaylova@wwf.bg

Всички права запазени WWF 2023
WWF
WWF.BG
to top